Tuyển dụng

Cùng với giá trị cốt lõi của công ty thì với nhân sự Brandlove cũng hướng tới những giá trị cốt lõi:

TRUNG THỰC

Tìm kiếm những nhân sự trung thực, trung thực với chính mình, với đồng nghiệp, với khách hàng, với đối tác.

HÀO PHÓNG

Sẵn sàng chia sẻ thời gian, kinh nghiệm, ý tưởng,… của bản thân cho những người xung quanh

CẢM HỨNG

Luôn sống đầy cảm hứng và truyền cảm hứng cho mọi người.

CÙNG THẮNG

Những gì chúng ta làm cần dựa trên những lợi ích công bằng cho các bên, cùng thắng cùng phát triển.

Welcome to Brandlove

Welcome to Brandlove

Brandlove với khao khát và niềm tin phát triển Thương hiệu Việt Nam bằng thế

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

Brand

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

Brand