Welcome to Brandlove

Brandlove với khao khát và niềm tin phát triển Thương hiệu Việt Nam bằng thế mạnh của chúng tôi là Marketing và Truyền thông, Brandlove được thành lập với mục tiêu việc đẩy mạnh tư duy “Marketing là đầu tư” bằng năng lực cốt lõi trong việc xây dựng “Bản đồ chiến lược đầu tư marketing và truyền thông thương hiệu”.

Thấu hiểu một sự thật đau lòng rằng thương hiệu Việt Nam vẫn chưa chiếm được tình yêu trong lòng người dùng. Brandlove mong muốn trở thành đối tác của các Doanh nghiệp với vai trò là cố vấn Marketing và đồng hành trên hành trình xây dựng chiến lược thương hiệu dựa trên thiết lập chiến lược vận hành, chiến lược tài chính, chiến lược kinh doanh, chiến lược sản xuất… của doanh nghiệp.

Trên hành trình này, Brandlove sẽ cung cấp đến Doanh nghiệp những dịch vụ trung thực được cam kết, những thương vụ đầu tư hiệu quả, những giáo trình huấn luyện đào tạo chủ động và thụ động, những chia sẻ truyền cảm hứng,… Chúng tôi cho đi những giá trị này bằng chiều sâu, đem lại sự thay đổi thật sự với doanh nghiệp, doanh chủ Việt Nam và nguồn nhân lực Marketing, Truyền thông Việt Nam.

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

Brand

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

Brand