Cố vấn doanh nghiệp

BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC MARKETING VÀ TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU
TẠI SAO GỌI LÀ BẢN ĐỒ

1

Bản đồ cần phải có
"điểm đi"
"điểm đến".

Chúng tôi bắt đầu kiểm tra và thu thập những thông tin tư liệu của doanh nghiệp để biết “điểm đi” ở đâu? Từ đó, chúng tôi tiếp tục khai mở để xác định chính xác được “điểm đến” là mục tiêu Marketing & Truyền thông và mục tiêu kinh doanh của Doanh nghiệp của bạn là gì? Chỉ khi mục đích được xác định chính xác thì chiến lược mới thành công. Đừng lo lắng khi bạn không biết rõ “điểm đến” gì, hãy để Brandlove làm điều đó.

brandlove

2

Bản đồ cần phải

đưa ra được "lộ trình".

Chúng tôi đưa ra được những lộ trình thực hiện để đạt được mục đích của doanh nghiệp đề ra, lộ trình chỉ rõ hướng đi, thời gian, kết quả và chúng tôi sẽ tư vấn cho doanh nghiệp của bạn lộ trình phù hợp nhất.

3

Bản đồ cẩn phải xác định được

công cụ "di chuyển".

Chúng tôi đưa ra chiến lược, trong chiến lược có những chiến thuật và để thực hiện chiến thuật thành công chúng ta cần công cụ. Công cụ là các nền tảng, cách thức thực hiện, chúng tôi chọn những công cụ hiệu quả nhất, phù hợp nhất với năng lực doanh nghiệp của bạn có.

4

Bản đồ cẩn phải chỉ rõ các

"tác động"

liên quan

trên "lộ trình".

Chúng tôi nêu ra các mắc xích liên quan, chiến lược thương hiệu phải được thiết lập chiến lược dựa vào chiến lược doanh nghiệp, chiến lược vận hành, chiến lược tài chính, chiến lược kinh doanh, chiến lược sản xuất… của doanh nghiệp. Từ đó, có kế hoạch rõ ràng kết nối các phòng ban trong doanh nghiệp tạo nên chiến lược thành công.

GIÁ TRỊ NHẬN LẠI
KHI SỬ DỤNG
BẢN ĐỒ CHIẾN LƯỢC?

STRATEGY

PLANNING

MENTOR

CREATIVE

TRADE

OPERATION

PRODUCTION

INVESTMENT

BUSINESS

EVENT

CHIẾN LƯỢC MARKETING & TRUYỀN THÔNG THƯƠNG HIỆU LÀ
"ĐẦU TƯ"

Chiến lược Thương hiệu, Marketing & Truyền thông là một quá trình mất nhiều hoặc rất nhiều thời gian để xây dựng niềm tin bền vững với khách hàng. Nếu chiến lược thương hiệu được thực hiện vội vàng, rời rạc và mong mang lại doanh thu nhanh bằng mọi giá thì đó là “đầu cơ” và chắc hẳn không để lại giá trị thực sự cho thương hiệu. Đầu tư chi phí phải đem lại được hiệu quả “sinh lời” cho doanh nghiệp.

MARKETING KHÔNG TỰ NHÂN TIỀN
MARKETING LÀ
"MẮC XÍCH"
QUAN TRỌNG
NHƯNG
KHÔNG PHẢI LÀ "DUY NHẤT"

Marketing thương hiệu góp phần rất lớn trong sự phát triển của doanh nghiệp. Tuy nhiên, marketing không thể tự nhân tiền mà chỉ là một “mắt xích”. Bằng năng lực xây dựng chiến lược doanh nghiệp, chúng tôi sẽ đưa ra mối liên kết chặt chẽ của các yếu tố trong doanh nghiệp gồm: tài chính, sản xuất, kinh doanh, vận hành, marketing,… phối hợp chặt chẽ. Chúng tôi đảm bảo ngân sách của doanh nghiệp được chi tiêu một cách khôn ngoan để đạt được kết quả mà doanh nghiệp tìm kiếm.

Cố vấn doanh nghiệp
QUẢN TRỊ
"VẬN HÀNH"

Quy trình vận hành được thiết kế đóng gói chi tiết, cụ thể cho việc thực thi hoạt động Marketing hiệu quả cho chính doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi hỗ trợ chuyển giao và đào tạo cho đội ngũ của doanh nghiệp ngay khi bản đồ chiến lược được thực hiện đủ lộ trình và chứng minh hiệu quả. Ngoài ra, còn giúp chủ Doanh nghiệp có góc nhìn tổng quan quản trị phòng Marketing cùng các phòng ban trong doanh nghiệp.

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

Brand

ĐĂNG KÝ NHẬN TÀI LIỆU

Brand